Бібліятэка

Санітарны дзень: апошняя пятніца кожнага месяца

 

 Аналіз работы бібліятэкі за 2021/2022 навучальны год

 План работы бібліятэкі на 2022/2023 навучальны год

 Пашпарт бібліятэкі на 2022/2023 навучальны год

  ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Аб арганізацыі работы бібліятэк устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю»

Асноўныя мэта і задачы

на 2022/2023 навучальны год

Мэта: садзейнічане працэсу навучання і выхавання вучняў, ажыцяўленне інфармацыйнага суправаджэння выхаваўчага працэсу.

Задачы:

 • забяспечыць доступ да інфармацыі ўдзельнікам выхаваўчага працэсу шляхам выкарыстання інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі;
 • аказанне кансультатыўнай дапамогі вучням, педагагічным работнікам і іншым катэгорыям карыстальнікаў у атрыманні інфармацыі;
 • праз выхаваўчыя мерапрыемствы і выставы фарміраваць ў вучняў павагу і гордасць за нашу дзяржаву, дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Буларусь.  

Інфармацыя для законных прадстаўнікоў вучняў

за карыстанне падручнікамі

ў 2022/2023 навучальным годзе

Падручнікі выдаюцца вучням толькі пры ўмове, што ўсе атрыманыя ў папярэднім навучальным годзе падручнікі былі здадзены ў бібліятэку (пункт 6 Дадатку аб парадку збірання платы за карыстанне падручнікамі і (або) вучэбнымі дапаможнікамі і прадстаўлення іх у бясплатнае карыстанне, зацверджанага Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24.06.2011 № 839).

Згодна з пастановай урада ад 28 жніўня 2018 г. № 621 "Аб унясенні змяненняў у пастанову Савета міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 чэрвеня 2011 г. № 839" устаноўлена адзіная плата за карыстанне падручнікамі для ўсіх вучняў.

Кошт школьных падручнікаў у 2022/2023 навучальным годзе:

для 1-11 класаў кошт адзіны - 16,00 BYN,

льготны кошт (для шматдзетных сем'яў) - 8,00 BYN.

Бацькі павінны ўнесці плату да 1 кастрычніка бягучага года.

Усе ўсталяваныя раней ільготы (бясплатнае карыстанне для асобных катэгорый грамадзян і зніжэнне кошту для шматдзетных сем'яў) застаюцца ў сіле.

Бясплатнае карыстанне падручнікамі ўсталёўваецца для (ч.2 п.2 ст.39 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі) для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця; дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў; дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да васемнаццацi гадоў, інвалідаў з дзяцінства; якія навучаюцца з сем'яў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам атрымліваюць дзярждапамогі на дзяцей старэйшых за тры гады; якія навучаюцца з сем'яў, у якіх адзін або абодва бацькі з'яўляюцца інвалідамі I ці II групы; якія навучаюцца, якія з'яўляюцца членамі сем'яў асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4 і 3.7 п.3, п.10 і падпунктах 12.2 і 12.3 п.12 ст.3 Закона Рэспублікі Беларусь (ад 14.06.07 г.) "Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян».

Хто мае права на льготы пры аплаце за карыстанне падручнікамі?

Для дзяцей са шматдзетных сем'яў сума аплаты за карыстанне падручнікамі зніжаецца на 50% (частка 3 пункта 2 артыкула 39 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі).

Бясплатнае карыстанне падручнікамі усталёўваецца для (частка 2 пункта 2 артыкула 39 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі):

вучняў санаторных школ-інтэрнатаў, спецыяльных вучэбна-выхаваўчых устаноў і спецыяльных лячэбна-выхаваўчых устаноў;

асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця;

дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў;

дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да васямнаццацi гадоў, інвалідаў з дзяцінства;

асоб, якія асвойваюць змест адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі і хворых на анкалагічныя захворванні або хварэюць на туберкулёз;

вучняў з сем'яў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам атрымліваюць дзяржаўныядапамогі на дзяцей старэйшых за тры гады;

вучняў з сем'яў, у якіх адзін або абодва бацькі з'яўляюцца інвалідамі I ці II групы;

вучнямі, якія з'яўляюцца членамі сем'яў асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4 і 3.7 пункта 3, пункце 10 і падпунктах 12.2 і 12.3 пункта 12 артыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 года "Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян".

Пералік дакументаў, неабходных для атрымання льгот па аплаце за падручнікі:

1. Для ўстанаўлення бясплатнага карыстання падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі:

пасведчанне інваліда;

заяву на імя дырэктара.

2. Для ўстанаўлення бясплатнага карыстання падручнікамі або зніжэнні платы для вучняў з сем'яў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам атрымліваюць дзяржаўную дапамогу на дзяцей старэйшых за тры гады:

даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты;

даведка аб складзе сям'і з месца жыхарства;

заява на імя дырэктара.

3. Для зніжэння платы за карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі (50%):

пасведчанне шматдзетнай сям'і - для сем'яў, у якіх выхоўваюцца трое і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў;

заяву на імя дырэктара.

Падручнікі выдаюцца пры прад'яўленні квітанцыі аб унесенай плаце ў бягучым навучальным годзе.

У выпадку пераводу вучня ў іншую ўстанову адукацыі, атрыманыя падручнікі і навучальныя дапаможнікі падлягаюць вяртанню ў бібліятэчны фонд установы адукацыі. У асабістай картцы вучня робіцца запіс аб унесенай плаце ў бягучым навучальным годзе. На падставе гэтага запісу вучань атрымлівае адпаведныя падручнікі без аплаты ва ўстанове адукацыі, у якую ён пераведзены.

 

Правілы карыстання бібліятэкай

разгарнуць

Читатели обязаны:

 • соблюдать правила пользования библиотекой;
 • бережно относиться к произведениям печати, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д);
 • возвращать в библиотеку книги и др. документы в строго установленные сроки;
 • не выносить книги и др. документы из помещения библиотеки, если они не записаны в читательский формуляр;
 • пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными изданиями только в помещении библиотеки;
 • при получении печатных изданий и др. документов из библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую пометку;
 • при утрате и неумышленной порче изданий и др. документов заменить их такими же, либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных произведений печати определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов;
 • не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
 • ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;
 • при выбытии из школы вернуть в библиотеку числящиеся за ним издания и другие документы;
 • за утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотеки или причинение им невосполнимого вреда ответственность несут родители или поручители.                

Права читателей

 • Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические работники и другие сотрудники школы, родители учащихся школы.
 • Читатель может получить на дом книги и журналы на 15 дней.
  Читатель несет ответственность за сохранность и своевременный возврат книг, предоставляемых ему библиотекой в пользование.
 • Редкие книги, энциклопедии, альбомы, единственные экземпляры на дом не выдаются, ими можно пользоваться в читальном зале библиотеки.
 • В случае утери или порчи книги читатель обязан возвратить в библиотеку такую же книгу или заменить её другой, признанной библиотекарем равноценной.
 • За материальный ущерб, причиненный библиотеке несовершеннолетним читателем, отвечают родители.

 Правила поведения в библиотеке
 • Не шумите и будьте вежливы друг к другу! 
 • Книги надо возвращать вовремя  (время пользования книгой – 15 дней).
 • С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, чтобы их смогло прочесть как можно больше ребят.
 • Пользоваться справочными материалами и периодическими изданиями только в читальном зале.
 • При самостоятельном выборе литературы в библиотеке не следует нарушать порядок расстановки книг.
 • Библиотечные книги нельзя терять, иначе в школьной библиотеке не останется ни одной книги. 

Правила обращения с книгой

 • Книги необходимо беречь, относиться к ним с уважением.
 • Нельзя книги перегибать. 
 • Нельзя загибать книжные страницы. 
 • Нельзя закладывать в книги карандаши, необходимо пользоваться закладкой. 
 • Нельзя писать и рисовать в книгах .
 • Нельзя читать книги во время еды 
згарнуць

Акцыя "Кніжкіна бальніца"

28.03.2023
разгарнуць

Навучэнцы нашай установы адукацыі ўпэўнены, што добрыя справы не маюць канікул. У час веснавых канікул школьнікі сабраліся і правялі акцыю "Кніжкіна бальніца". Навучэнцы, узяўшы клей і нажніцы, адправіліся ў школьную бібліятэку, каб падрамантаваць падручнікі і мастацкую літаратуру.

За добрай і дружнай працай час праляцей незаўважна.

згарнуць

Уручэнне падарункавага выдання «Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь»

15.03.2023
разгарнуць

У рамках усебеларускай акцыі "Мы - грамадзяне Рэспублікі Беларусь" прысвечанай Дню Канстытуцыі на ўрачыстай лінейцы вучням, якім споўнілася 14 год, было ўручана падарункавае выданне "Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь".

згарнуць

Круглы стол "Беларуская сям'я: учора, сёння, заўтра"

20.10.2022
разгарнуць

У рамках Тудня бацькоўскай любві і дабрачыннага фестывалю-марафона "Крылы Анёла" ва ўстанове адукацыі прайшло мерапрыемства ў форме круглага стала "Беларуская сям'я: учора, сёння, заўтра". Навучэнцы сустрэліся з іерэеем Андрэй Гладкім настаяцелем Храма Покрыва Прасвятой Багародзіцы г.Клецка. Святар расказаў навучэнцам біблейскую гісторыю аб стварэнні Богам свету і першых людзей, сям'і - Адама і Евы, а таксама адказаў на іх пытанні.

згарнуць

Уручэнне падарункавага выдання «Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь»

разгарнуць

На працягу года вучні,якім споўнілася 14 год, атрымалі падарункавае выданне "Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь".

Гэта выдатна аформлены альбом аб нашай Радзіме, яе гісторыі, дзяржаўным ладзе, непаўторнай прыродзе, нацыянальных традыцыях і перспектывах развіцця. Падарункавае выданне выпускаецца ў рамках рэалізацыі Прэзідэнцкай праграмы «Дзеці Беларусі».

згарнуць

Літаратурная выстава "Дарогамі Максіма Багдановіча"

разгарнуць

Вучні 5-8 класаў наведалі літаратурную выставу "Дарогамі Максіма Багдановіча" да 130-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча. Навучэнцы ўзгадалі жыццё і творчасць Максіма Багдановіча, творы паэта.

згарнуць

Кніжная выстава «Знаток русской души»

разгарнуць

Книжная выставка «Знаток русской души», посвященная жизни и творчеству Ф.М. Достоевского.  На выставке представлены основные произведения мастера в красочных изданиях. Здесь можно не только посмотреть печатную продукцию, но и узнать интересные факты из жизни классика, а также взять книгу для прочтения домой.

згарнуць
Яшчэ ў гэтым раздзеле